Soner

Soneoversikt for Stordalselva. Sjå på kartet kvar sona ligg, og sjå nærare detaljkart for den aktuelle sone lenger ned.

Sone 1: Hove

Fiske frå både sør- og nordside av elv.

MERK: Vi gjer merksam på at dei markeringane som viser kvar sonene startar og sluttar her på desse soneoversiktene, berre er retningsgjevande.

Sone 2: Vinje og sone Busengdal
Nytt frå 2023. Sone Vinje og Sone Busengdal har skilt lag og er no 2 forskjellige soner

Fiske frå både sør- og nordside av elv.

MERK: Vi gjer merksam på at dei markeringane som viser kvar sonene startar og sluttar her på desse soneoversiktene, berre er retningsgjevande.

Sone 3: Kirkebøe

Fiske frå nordside av elv.

MERK: Vi gjer merksam på at dei markeringane som viser kvar sonene startar og sluttar her på desse soneoversiktene, berre er retningsgjevande.

Sone 4: Kvammen

Fiske frå både sør- og nordside av elv, unntatt ved sone 3.

MERK: Vi gjer merksam på at dei markeringane som viser kvar sonene startar og sluttar her på desse soneoversiktene, berre er retningsgjevande.

Sone 5: Midtbust – Kvammen

Fiske frå både sør- og nordside av elv.

MERK: Vi gjer merksam på at dei markeringane som viser kvar sonene startar og sluttar her på desse soneoversiktene, berre er retningsgjevande.

Sone 6: Øvrebust

Fiske frå både sør- og nordside av elv.

MERK: Vi gjer merksam på at dei markeringane som viser kvar sonene startar og sluttar her på desse soneoversiktene, berre er retningsgjevande.

Sone 7: Holt

Fiske frå både sør- og nordside av elv.

MERK: Vi gjer merksam på at dei markeringane som viser kvar sonene startar og sluttar her på desse soneoversiktene, berre er retningsgjevande.

Sone 8: Storheim

Fiske frå både sør- og nordside av elv.

MERK: Vi gjer merksam på at dei markeringane som viser kvar sonene startar og sluttar her på desse soneoversiktene, berre er retningsgjevande.

Sone 9: Moe

Fiske frå både sør- og nordside av elv til sone 12.
Fiske på nordside av sone 12 fram til sone 10.

MERK: Vi gjer merksam på at dei markeringane som viser kvar sonene startar og sluttar her på desse soneoversiktene, berre er retningsgjevande.

Sone 10: Jøsvoll

Fiske frå både sør- og nordside av elv til sone 11.
Fiske på sørside av sone 11.

MERK: Vi gjer merksam på at dei markeringane som viser kvar sonene startar og sluttar her på desse soneoversiktene, berre er retningsgjevande.

Sone 11: Stavdal

Fiske frå nordside av elv.

MERK: Vi gjer merksam på at dei markeringane som viser kvar sonene startar og sluttar her på desse soneoversiktene, berre er retningsgjevande.

Sone 12: Vad

Fiske frå sørside av elv + begge sider av Røelva.

MERK: Vi gjer merksam på at dei markeringane som viser kvar sonene startar og sluttar her på desse soneoversiktene, berre er retningsgjevande.

Sone 13: Løset

Fiske frå begge sider av Røelva.

MERK: Vi gjer merksam på at dei markeringane som viser kvar sonene startar og sluttar her på desse soneoversiktene, berre er retningsgjevande.