Welcome to Stordal Elveeigarlag's website.
Stordalselva is open for fishing for salmon during the period

24.06 – 06.08.2023

Salmon caught at Øvrebust zone in Stordalselva approx. 1970. The fish weighed 19 kg and was caught by Lars Øvrebust (on the right in the picture). Assistant was Sverre Holtleite.

Stordal Elveeigarlag is organized as a management team, which by joint management shall take care of and try to increase the stocks of salmon and sea trout, as far as possible in the watercourse.
The team has taken some action in recent years in the restoration of spawning streams for sea trout and fortunately there are also some salmon spawning in some of these streams.

Utover i 2023 vil laget ha 4 habitat tiltak under planlegging og arbeid, for laks og sjøaure. Dette er kostbare investeringar og krev mykje arbeid.
Laget har derfor innført eit forvaltingskort frå og med 2021. Her vil all inntekt av dette kortet gå uavkorta til habitat og kultiveringsformål. Prisen på dette kortet er kr 120.- og må løysast av alle som vil fiske i elva, alle som leiger, alle som fiskar gratis hos grunneigar også grunneigar må løyse dette kortet.
Kortet kan kjøpast på elveguiden.no under Stordalselva.

Stordal Elveeigarlag has nothing to do with the selling of fishing licenses or renting out fishing. This has been, and still is, a matter between the individual landowner and the one who wants to rent fishing. Most of the rentals take place on a seasonal basis, and the same fishermen like to order for a new season before they end the season. In some places you can still buy fishing licenses in limited quantities.

Elva er i hovudsak nattfreda kvar natt mellom kl. 24.00 og 04.00 alle dagar i veka. Fisketida i 2023 er frå 24. juni til og med 06. august.
Etter årsmøtevedtak 2021 vart det vedtatt at midtsesong evaluering er satt til 15. juli kvart år.
Denne evalueringa vil bli avgjerande for ei eventuell tidlegare sesongstenging i 2023, samtidig kan elva bli stengt midlertidig med bakgrunn i lav vannstand og høg vanntemperatur over tid.
Det er strenge fangstrestriksjonar for sesongen 2023 – desse finn du her på websida vår og på oppslag langs elva.

Styret i Stordal Elveeigarlag, 2023:

Leader: Jarle Hove
Deputy leader: Egil Henden
Styremedlem: Petter Aksel Kirkbø
Styremedlem: Johan B Øvrebust
Member: Stein Eric Solevåg
Vara: Jan Erik Vad

Pay the fishing fee online

The easiest and cheapest way to pay is online. When paying by credit card or debit card, you will receive a receipt by e-mail and can print the fee card yourself.
The electronic fee payment is in four language versions; Norwegian, Finnish, English and German. Here is the link that allows you to easily find online payment of the fee. http://www.dirnat.no/fiskeravgift/

A great film about Stordalselva, made by Torstein Stavseng, who is part of the team around the competence group in Stordal Elveeigarlag.