Sone 4 - Kvammen

Sone 4 - Kvammen

Fiske frå både sør- og nordside av elv unntatt ved sone 3.
MERK:
Vi gjer merksam på at dei markeringane som viser kvar
sonene startar og sluttar, her på desse soneoversiktene,
berre er retningsgjevande.

<-- Til sone 3 | Til sone 5 -->


-- Printa ut frå Stordal Elveeigarlag si heimeside under www.stordalsportalen.no --

eZ publish™ copyright © 1999-2020 eZ systems as