Sone 2 - Vinje-Busengdal

Sone 2 - Vinje - Busengdal

Fiske frå både sør- og nordside av elv.
MERK:
Vi gjer merksam på at dei markeringane som viser kvar
sonene startar og sluttar, her på desse soneoversiktene,
berre er retningsgjevande.

<-- Til sone 1 | Til sone 3 -->


-- Printa ut frå Stordal Elveeigarlag si heimeside under www.stordalsportalen.no --

eZ publish™ copyright © 1999-2020 eZ systems as