Sone 12 - Vad

Sone 12 - Vad

Fiske frå sørside av elv + begge sider Røelva
MERK:
Vi gjer merksam på at dei markeringane som viser kvar
sonene startar og sluttar, her på desse soneoversiktene,
berre er retningsgjevande

<-- Til sone 11 | Til sone 13 -->


-- Printa ut frå Stordal Elveeigarlag si heimeside under www.stordalsportalen.no --

eZ publish™ copyright © 1999-2020 eZ systems as