Sone 10 - Jøsvoll

Sone 10 - Jøsvoll

Fiske frå både sør- og nordside av elv til sone 11.
På sørside av sone 11.
MERK:
Vi gjer merksam på at dei markeringane som viser kvar
sonene startar og sluttar, her på desse soneoversiktene,
berre er retningsgjevande

<-- Til sone 9 | Til sone 11 -->


-- Printa ut frå Stordal Elveeigarlag si heimeside under www.stordalsportalen.no --

eZ publish™ copyright © 1999-2020 eZ systems as