Soneoversikt

Soneoversikt

Soneoversikt for Stordalselva. Sjå på kartet kvar sona ligg, og følg linken i oversikta under for å sjå nærare detaljkart på den aktuelle sona.
MERK:
Vi gjer merksam på at dei markeringane som viser kvar sonene startar og sluttar,
her på desse soneoversiktene, berre er retningsgjevande.

SONE NR. OG NAMN (klikk på namnet for å sjå nærare detaljkart på den aktuelle sona)

1. Hove

8. Storheim

2. Vinje-Busengdal

9. Moe

3. Kirkebøe

10. Jøsvoll

4. Kvammen

11. Stavdal

5. Midtbust-Kvammen

12. Vad

6. Øvrebust

13. Løset

7. Holt

 

-- Printa ut frå Stordal Elveeigarlag si heimeside under www.stordalsportalen.no --

eZ publish™ copyright © 1999-2020 eZ systems as