Startside

Velkomen til Stordal Elveeigarlag sine heimesider.

Stordalselva er åpen for fiske etter laks i perioden 01-31.07 2021

Stordal Elveeigarlag har ikkje noko med sal av fiskekort eller bortleige av fiske å gjere. Dette har vore, og er framleis ei sak mellom den enkelte grunneigar og den som vil leige fiske. Storparten av utleiga skjer på sesongbasis, og same fiskarane tingar gjerne elv for ein ny sesong før dei avsluttar sesongen. Nokre stader kan ein likevel få kjøpe Fiskekort i avgrensa mengder.

Stordal Elveeigarlag har på denne nettsida lagt til rette for at ein kan finne fram til sonene og kven som er grunneigar på disse, samt oversikt over korvidt det er salg på fiskekort.

Elva er i hovudsak nattfreda kvar natt mellom kl. 24.00 og 04.00 alle dagar i veka. Enkelte soner kan ha andre fredningsrutiner, t.d. helgefreding. Fisketida i 2021 er frå 01 juli, til og med 31. juli
Etter årsmøtevedtak 2021 vart det vedtatt at midtsesong evaluering er satt til 15. juli
Denne vil bli avgjerande for ei evt tidlegare sesongstenging i 2021, samtidig kan elva bli stengt midlertidig med bakgrunn i lav vannstand og høg vanntemperatur, over tid

Laks teken på Øvrebustsona i Stordalselva ca. 1970. Fisken vog 19 kg. og vart teken av Lars Øvrebust (til høgre på bildet). Medhjelpar var Sverre Holtleite.


-- Printa ut frå Stordal Elveeigarlag si heimeside under www.stordalsportalen.no --

eZ publish™ copyright © 1999-2021 eZ systems as